PŘEDSTAVENSTVO SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR, z.s.

RNDr. Petr Kubala
předseda
Povodí Vltavy, státní podnik petr.kubala@pvl.cz

Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
místopředseda

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

kyncl.miroslav@smvak.cz

Ing. Jiří Šolc
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

jiri.solc@vakhk.cz

Ing. Pavel Kutálek

AQUATIS a.s.

pavel.kutalek@aquatis.cz

Ing. Jan Krejčík Ph.D Sweco a.s.

jan.krejcik@sweco.cz

Ing. Vilém Žák SOVAK ČR, Středočeské vodárny a.s. zak@sovak.cz
Ing. Jan Svejkovský
Povodí Ohře, státní podnik jsvejkovsky@poh.cz

Dr. Ing. Antonín Tůma

Povodí Moravy, s.p.

tuma@pmo.cz

Ing. Bohdan Soukup

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. bohdan.soukup@veoliavoda.cz

Ing. Jiří Rosický

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

rosickyj@pvs.cz

Ing. Jakub Kožnárek

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

jkoznarek@bvk.cz

 

KONTROLNÍ KOMISE SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Ing. Nikola Gorelová
předseda

Sweco a.s.

nikola.gorelova@sweco.cz

Mgr. Otakar Novotný

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

otakar.novotny@d-plus.cz

Ing. Radek Jelínek
Povodí Ohře, státní podnik jelinek@poh.cz

 

 

KOMISE LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ

Ing. Michal Krátký

Povodí Vltavy, státní podnik

michal.kratky@pvl.cz

 

KOMISE INTERNETOVÉ PREZENTACE

Ing. Jan Plechatý
předseda

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

plechaty@vrv.cz

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,