PŘEDSTAVENSTVO SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR, z.s.

RNDr. Petr Kubala
předseda
Povodí Vltavy, státní podnik petr.kubala@pvl.cz

Ing. Miroslav Nováček
místopředseda

 

 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
místopředseda

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

kyncl.miroslav@smvak.cz

Ing. Vladimír Kramář

člen

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

kramar@vakvyskov.cz

Ing. Pavel Kutálek

člen

Pöyry Environment, a.s.

pavel.kutalek@poyry.com

Dr. Ing. Antonín Tůma

Povodí Moravy, s.p.

tuma@pmo.cz

Ing. Jiří Nedoma

člen

Povodí Ohře, státní podnik

nedoma@poh.cz

Ing. Bohdan Soukup

člen

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. bohdan.soukup@veoliavoda.cz

Ing. Jiří Rosický

člen

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

rosickyj@pvs.cz

Ing. Jan Sedláček

člen

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

jsedlacek@vakmb.cz

Ing. František Barák Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. frantisek.barak@vakhk.cz

 

KONTROLNÍ KOMISE SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Ing. Petr Vacek
předseda

DHI a.s.

p.vacek@dhi.cz

Mgr. Otakar Novotný
člen

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

otakar.novotny@d-plus.cz

Ing. Radek Jelínek
Povodí Ohře, státní podnik jelinek@poh.cz

 

 

KOMISE LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ

Ing. Lubor Kašlík

předseda

Povodí Labe, státní podnik

kaslikl@pla.cz

 

KOMISE INTERNETOVÉ PREZENTACE

Ing. Jan Plechatý
předseda

VRV a.s.

plechaty@vrv.cz

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,