STRATEGIE SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR, z.s.

 

Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030

Jedná se o strategický dokument vodního hospodářství, který byl schválen představenstvy Svazu vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR v říjnu 2021.

Dokument definuje 8 hlavních cílů a vizi vodního hospodářství jako celku, se zohledněním aktuálních problémů k řešení i výhledových scénářů jak hydrologických, společenských, ekonomických i dalších, pro období do roku 2030.

Jedná se o první společný dokument organizací a odborných profesních sdružení na úseku vodního hospodářství v České republice, který je zcela apolitický a ryze odborný.

Tento dokument stanovuje jednotnou linii pro celý obor vodního hospodářství a předpokládáme, že bude využíván při zpracování koncepčních a strategických dokumentů na úrovní dotčených ministerstev i při komunikaci na úrovni samosprávy i odborných subjektů.

Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství RNDr. Petr Kubala a ředitel SOVAK ČR Ing. Vilém Žák představili Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030 během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, v úterý 2. listopadu 2021.

Mějme na paměti, že bez vody to nepůjde, a proto již nyní je naší povinností zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody i pro budoucí generace...

Celé znění dokumentu

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,