Z PUBLIKACÍ VĚNOVANÝM VODNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ VYBÍRÁME

 

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky (vychází každoročně)

Dokument ve formátu PDF ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/modre-zpravy/


Vodovody a kanalizace (vychází každoročně)

Dokument ve formátu PDF ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/vodovody-a-kanalizace/


Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování za rok 2012

Dokument ve formátu PDF ke stažení:

http://svh.cz/documents/2013-02_irz-prirucka.pdf


Drobné vodní toky v České republice

Křivánek Jiří - Němec Jan - Kopp Jan, Consult 2014

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 9788090515901

Formát: vázaná, 295 str.


Voda v České Republice

Rok vydání: 2006 (1. vydání)

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 80-903482-1-1

Formát: 256 stran, 30x24cm, česky, vázaná vazba, 1600gr.

 


Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Výpravná publikace vůbec poprvé přináší ucelený soupis všech cca 130 přehrad na území České republiky. Představuje čtenáři jednotlivé stavby vodních děl od svého vzniku přes budování až po současný stav. Kniha je členěna dle jednotlivých povodí: Labe, Vltava, Ohře, Morava a Odra. Publikace bohatě vybavená obrazovým materiálem (dobové fotografie, historické pohlednice, letecké snímky, apod.) přibližuje vývoj vodních děl včetně interiérů těles hrází a jejich technického zázemí: elektráren, regulačních zařízení průtoku... Vedle technického popisu hrází populární formou seznamuje čtenáře s jednotlivými funkcemi těchto staveb, z nichž mnohé jsou vyhlášeny technickými památkami.

ISBN: 80-86660-11-7,

Formát: 256 stran, 32x23cm, česky, vázaná vazba, 1650gr.


Voda pro všechny - vodárenské soustavy v ČR

Rok vydání: 2007 (1. vydání)

Publikace uzavírá triptych a volně navazuje na předcházející dvě knihy z oboru vodohospodářství.

Jejím hlavním smyslem je připomenout nejen odborné, ale i laické veřejnosti velký rozvoj systémů pro zásobování vodou v posledním půlstoletí ; tedy fenoménu neoficiálně nazývanému vodárenské soustavy. Kniha krátce připomíná i dějiny zásobování pitnou vodou u nás, jímž se lidé zabývali od pradávna.

 

ISBN: 80-903481-9-X

Formát: Váz., A4, bar., 192 stran, přes 250 fotografií, tabulek a grafů, cena 357 Kč

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,