POSLÁNÍ SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR, z.s.

Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) je dobrovolné, neziskové, zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství.

SVH sdružuje právnické osoby, jejichž hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu rozvoje tohoto odvětví.

SVH má působnost na území České republiky.

 

Předmětem činnosti SVH je především:

  • formulovat a hájit zájmy všech členů ve věcech legislativních a ekonomických,
  • plnit koordinační funkci ve vodním hospodářství,
  • spolupracovat se zájmovými podnikatelskými svazy (sdruženími) v zájmu dalšího rozvoje vodního hospodářství,
  • spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat vytvářet podmínky pro přímou spolupráci s partnery v jiných zemích,
  • zabezpečovat činnosti a služby podle zájmů a potřeb svých členů, zejména informačního, poradenského a výchovně-vzdělávacího charakteru.

 

Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,