LEGISLATIVA NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Úplné informace o právních a technických předpisech včetně metodických postupů na úseku vodního hospodářství naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

 

V této sekci naleznete:

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,