VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!


 

Denní zpravodajství o vodě

Aktuality

 

 

 • Vláda schválila Ministerstvu zemědělství úvěr na financování vodních staveb
  Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

 • I přes současnou zdravotní krizi nezapomínáme na Světový den vody
  Tisková zpráva SVH

 • Odklad akcí k připomenutí Světového dne vody
  S ohledem na současnou pandemii COVID-19 je sjednán s Kongresovým centrem Praha náhradní termín tradičního odborného setkání vodohospodářů k připomenutí Světového dne vody 2020 a to na den 21. září 2020.
  V podvečer téhož dne se bude konat i společenský večer se slavnostním koncertem.
  Případné další informace i s ohledem na vývoj pandemické situace budou zveřejňovány.

 • Zaměření Světového dne vody 2020
  "Voda a změna klimatu"
  Celý článek zde

 • Světový den vody 2020
  Mottem Světového dne vody 2020 je „Water and climate change" („Voda a změna klimatu")
  Kompletní informace zde

 • Vláda ČR schválila program obnovy a propojování vodárenských přivaděčů
  Vláda ČR schválila dne 6. ledna 2020 návrh ministra zemědělství Tomana na použití finančních prostředků státního rozpočtu ČR do výše 490 mil. Kč v období 2020 – 2022 na opatření pro zmírnění dopadů sucha nedostatku vody. Současně uložila ministru Tomanovi vytvoření nového dotačního titulu do 30. března 2020, z kterého by byly kofinancovány projekty obnovy a propojení skupinových vodovodů a vodárenských soustav.
  Seznam dosud připravených projektů, které lze do konce roku 2022 realizovat je přílohou důvodové zprávy a je též k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství v rubrice "tiskové zprávy".

 • Národní dialog o vodě
  Ve dnech 9. – 10. října 2019 se v hotelu SKI Nové Město na Moravě uskutečnilo tradiční setkání vodohospodářů. 
  Celý článek zde

 • Konference Vodní toky 2019
  Ve dnech 26. – 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 17. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2019".
  Celá tisková zpráva
  Podrobný článek o průběhu konference


 • Společné prohlášení České limnologické společnosti a
  České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti
  k hospodaření s vodou v České republice
  Anotace

  Prohlášení

 • Priority vodního hospodářství v ČR
  Pro vodohospodáře je prioritou zajistit dostatečné zdroje vody, propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině.
  Celá tisková zpráva

 • Programové priority vodního hospodářství
  Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR připravili přiložený dokument - návrh Programových priorit ve vodním hospodářství po roce 2020, a to se záměrem přispět svými náměty k přípravě věcného zaměření dotačních titulů, které budou po roce 2020 čerpat veřejné finanční zdroje jak národní, tak i evropské.
  Dokument ke stažení


 • ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE VODOHOSPODÁŘŮ
  Od května bude otevřen roční studijní program pro vodohospodáře z oboru vodních toků, vodovodů a kanalizací a závlahového hospodářství, zastřešovaný SOVAK ČR.
  Podrobné informace a přihláška ke stažení.

 • GDPR - ochrana osobních údajů
Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,