VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!

 

 

Denní zpravodajství o vodě

AKTUALITY

 • VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2023
  Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašují SVH a SOVAK, další ročník prestižní soutěže
  Vyhlášení a pravidla soutěže
  Přihláška

 • Vláda schválila „Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027".
  Je pokračováním této Koncepce přijaté v r. 2017.
  Blíže na www.eagri.cz

 • Vláda schválila vyšší ochranu vod
  V souladu s programovým prohlášením vlády byl poslán do legislativního procesu návrh změny článku 7 Ústavy, která by měla znít: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí."

 • Vyhodnocení soutěže 
  VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2022

  Vyhlášení výsledků a popis vítězných staveb

  Prezentace vítězných staveb

 • VOD-KA 2023
  Ve dnech 23. – 25. 5. 2023 se koná na výstavišti v Letňanech
  22. mezinárodní výstava „VODOVODY A KANALIZACE".
  Více informací na www.vystava-vod-ka.cz

 • Upozorňujeme zájemce, že Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách v sekci „VODA" každý týden aktuálně informuje o stavu vodních zdrojů v ČR https://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi

 • V srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí
  Operační program Životní prostředí 2021 - 2027, nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard poputují například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a také na nové zdroje pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července.
  Další informace najdete na stránkách Operačního programu životní prostředí 2021–2027


 • Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030

  Jedná se o strategický dokument vodního hospodářství, který byl schválen představenstvy Svazu vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR v říjnu 2021.

  Dokument definuje 8 hlavních cílů a vizi vodního hospodářství jako celku, se zohledněním aktuálních problémů k řešení i výhledových scénářů jak hydrologických, společenských, ekonomických i dalších, pro období do roku 2030.

  Jedná se o první společný dokument organizací a odborných profesních sdružení na úseku vodního hospodářství v České republice, který je zcela apolitický a ryze odborný.

  Tento dokument stanovuje jednotnou linii pro celý obor vodního hospodářství a předpokládáme, že bude využíván při zpracování koncepčních a strategických dokumentů na úrovní dotčených ministerstev i při komunikaci na úrovni samosprávy i odborných subjektů.

  Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství RNDr. Petr Kubala a ředitel SOVAK ČR Ing. Vilém Žák představili Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030 během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, v úterý 2. listopadu 2021.

  Mějme na paměti, že bez vody to nepůjde, a proto již nyní je naší povinností zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody i pro budoucí generace...

  Celé znění dokumentu

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,