VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!


 

Denní zpravodajství o vodě

AKTUALITY

 • VODKA ZRUŠENA
  Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2021 je zrušena
  Z důvodu epidemiologické situace v České republice představenstvo SOVAK ČR rozhodlo svým usnesením o zrušení konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE, která se měla konat ve dnech 25.–27. května 2021 na výstavišti PVA v Praze Letňanech.

 • Každý hlas a každý názor se počítá
  komunikační kampaň OSN #Water2me
  Celá zpráva

 • Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana
  a ministra životního prostředí Richarda Brabce
  vyhlašuje SVH ve spolupráci se SOVAK soutěž 
  VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2020
  Vyhlášení soutěže
  Přihláška

 • Decentralizované a centralizované nakládání s odpadními vodami
  Posouzení SOVAK

 • Zrušení setkání k připomenutí Světového dne vody 2020
  Představenstvo SVH ČR, z.s. informuje, že po zvážení všech rizik vývoje situace v šíření koronaviru a zpřísnění opatření Ministerstva zdravotnictví pro konání hromadných akcí pro více než 100 osob, rozhodlo o zrušení plánovaného společenského setkání vodohospodářů k připomenutí Světového dne vody 2020, které se mělo konat dne 21. 9. t.r. v Kongresovém centru a na Staré čistírně odpadních vod v Praze.
  Svaz vodního hospodářství připravuje připomenutí Světového dne vody a konání obou akcí až na den 22.3 v roce 2021.

 

 • Konference vodní toky ZRUŠENA
  Organizátoři konference Vodní toky 2020 informují, že s ohledem na zhoršující se situaci v šíření koronaviru a zpřísnění opatření Ministerstva zdravotnictví pro konání hromadných akcí pro více než 100 osob, rozhodli o zrušení letošní konference, která se měla konat ve dnech 24 a 25. 11. v Hradci Králové.
  Pevně věříme, že v příštím roce se na této tradiční vodohospodářské konferenci opět sejdeme.

 • Vodohospodářská stavba roku 2019
  Výsledky soutěže

 

 • Vláda schválila Ministerstvu zemědělství úvěr na financování vodních staveb
  Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

 • I přes současnou zdravotní krizi nezapomínáme na Světový den vody
  Tisková zpráva SVH

 • Zaměření Světového dne vody 2020
  "Voda a změna klimatu"
  Celý článek zde

 • Světový den vody 2020
  Mottem Světového dne vody 2020 je „Water and climate change" („Voda a změna klimatu")
  Kompletní informace zde

 • Vláda ČR schválila program obnovy a propojování vodárenských přivaděčů
  Vláda ČR schválila dne 6. ledna 2020 návrh ministra zemědělství Tomana na použití finančních prostředků státního rozpočtu ČR do výše 490 mil. Kč v období 2020 – 2022 na opatření pro zmírnění dopadů sucha nedostatku vody. Současně uložila ministru Tomanovi vytvoření nového dotačního titulu do 30. března 2020, z kterého by byly kofinancovány projekty obnovy a propojení skupinových vodovodů a vodárenských soustav.
  Seznam dosud připravených projektů, které lze do konce roku 2022 realizovat je přílohou důvodové zprávy a je též k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství v rubrice "tiskové zprávy".

 • Společné prohlášení České limnologické společnosti a
  České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti
  k hospodaření s vodou v České republice
  Anotace

  Prohlášení

 • Priority vodního hospodářství v ČR
  Pro vodohospodáře je prioritou zajistit dostatečné zdroje vody, propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině.
  Celá tisková zpráva

 • Programové priority vodního hospodářství
  Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR připravili přiložený dokument - návrh Programových priorit ve vodním hospodářství po roce 2020, a to se záměrem přispět svými náměty k přípravě věcného zaměření dotačních titulů, které budou po roce 2020 čerpat veřejné finanční zdroje jak národní, tak i evropské.
  Dokument ke stažení


 • ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE VODOHOSPODÁŘŮ
  Od května bude otevřen roční studijní program pro vodohospodáře z oboru vodních toků, vodovodů a kanalizací a závlahového hospodářství, zastřešovaný SOVAK ČR.
  Podrobné informace a přihláška ke stažení.

 • GDPR - ochrana osobních údajů
Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,