VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!

 

 

Denní zpravodajství o vodě

AKTUALITY

 • Projekt Malé obce a voda
  Asociace pro vodu CzWA organizuje od dubna 2024 do listopadu 2025 seriál seminářů zejména pro malé obce k problematice systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod a jejich provozování.
  více na https://www.czwa.cz/projekt-male-obce-a-voda-CZ635

 • Světový den vody 2024

  Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
  spolu se SOVAK ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádali dne 22. března 2024 v Kongresovém centru Praha již 28. setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne vody.

  Vedle odborného programu bylo na závěr setkání na programu vyhlášení výsledků soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023.

  V přílohách naleznete:
  Prezentace ke stažení
  Zpráva o průběhu setkání

  Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023

  Děkujeme všem partnerům!


 • XXXI. PLAVEBNÍ DNY
  Konference XXXI. PLAVEBNÍ DNY se konala ve dnech 19. – 21.9.
  v Šamoríně
  Závěry z konference ke stažení

 • Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v ČR s přílohou informační zprávy o hydrologické situaci lze sledovat na https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/vodni-zpravodajstvi

 • Konference VODNÍ TOKY 2023
  Tisková zpráva

 • Vláda schválila „Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027".
  Je pokračováním této Koncepce přijaté v r. 2017.
  Blíže na www.eagri.cz

 • Vláda schválila vyšší ochranu vod
  V souladu s programovým prohlášením vlády byl poslán do legislativního procesu návrh změny článku 7 Ústavy, která by měla znít: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí."

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,