Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 

Hybešova 254/16
657 33 Brno

IČO: 46347275

Generální ředitel: Ing. Miroslav Nováček

Tel.: 543 433 111
Fax: 543 433 000
Email: emachackova@bvk.cz
bvk@bvk.cz

Internet: www.bvk.cz

Činnost: Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací, výroba a dodávka pitné vody vč. náhradního zásobování v případě přerušení dodávky z důvodu poruchy a její opravy, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery. Zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod vč. likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod. Investorská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských a průmyslových staveb v oboru vodovodů a kanalizací.