KALENDÁŘ VYBRANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH AKCÍ

 

DATUM AKCE POŘÁDÁ MÍSTO KONÁNÍ
21. – 23. 6 2016
Přehradní dny 2016 - odborná konference
Povodí Moravy, s.p. Český přehradní výbor
Povodí Odry, státní podnik
6. – 7. 10. 2016 Magdeburský seminář o ochraně vod MKOL, TU Drážďany SRN - Drážďany
22. – 23. 11. 2016
Vodní toky 2016 VRV a.s. Hradec Králové


Informace o dalších vodohospodářských akcích naleznete na následujících odkazech:

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,