VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!


 

Denní zpravodajství o vodě

Aktuality

 

 • Výstava "VODOVODY A KANALIZACE 2019"
  Ve dnech 21. – 23. 5. 2019 se koná na výstavišti Praha – Letňany 21. mezinárodní výstava Vodovody a kanalizace 2019.
  Součástí bude i odborný doprovodný program přednášek a to v těchto blocích:

  • Vodohospodářská legislativa
  • Programové financování vodního hospodářství
  • Zásobování pitnou vodou ve vazbě na sucho
  • Odpadní a srážkové vody, čistírenské kaly
  • Cirkulační ekonomika.


Podrobnější informace o výstavě najdete na stránkách www.vystava-vod-ka.cz

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,