VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!


 

Denní zpravodajství o vodě

Aktuality

 

 • Konference Vodní toky 2019
  Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 17. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2019".
  Celá tisková zpráva

 • Odborná konference s mezinárodní účastí
  26. a 27. listopadu 2019
  hotel Černigov, Hradec Králové
  https://konference.vrv.cz

 • Národní dialog o vodě
  Přednášky a fotografie ke stažení

 • Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019"
  Vyhlašuje SVH ve spolupráci se SOVAK, pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce 
  Podrobné informace k vyhlášení soutěže
  Přihláška do soutěže

 

 • Vodní nádrže 2019
  Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí
  23. – 24. října 2019
  Orea hotel Voroněž
  1. cirkulář

 

 • Národní dialog o vodě na téma: Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou
  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., Voda základ života Vás zvou na
  9. - 10. října 2019
  SKI hotel, Nové Město na Moravě
  Více zde
  Přihláška

 

 

 

 • Společné prohlášení České limnologické společnosti a
  České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti
  k hospodaření s vodou v České republice
  Anotace

  Prohlášení

 • Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2019
  Svaz vodního hospodářství ČR spolu se SOVAK ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 22. března 2019 v Kongresovém centru Praha již 24. celostátní setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne vody, jehož letošním mottem bylo „Leaving no one behind", což lze podle Organizace spojených národů volně přeložit i jako „Voda pro všechny".
  Fotografie z konference a slavnostního koncertu
  Článek o průběhu setkání
  Prezentace ke stažení

 • Priority vodního hospodářství v ČR
  Pro vodohospodáře je prioritou zajistit dostatečné zdroje vody, propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině.
  Celá tisková zpráva

 • Programové priority vodního hospodářství
  Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR připravili přiložený dokument - návrh Programových priorit ve vodním hospodářství po roce 2020, a to se záměrem přispět svými náměty k přípravě věcného zaměření dotačních titulů, které budou po roce 2020 čerpat veřejné finanční zdroje jak národní, tak i evropské.
  Dokument ke stažení

 • Výstava "VODOVODY A KANALIZACE 2019"
  Ve dnech 21. – 23. 5. 2019 se koná na výstavišti Praha – Letňany 21. mezinárodní výstava Vodovody a kanalizace 2019.
  Součástí bude i odborný doprovodný program přednášek a to v těchto blocích:

  • Vodohospodářská legislativa
  • Programové financování vodního hospodářství
  • Zásobování pitnou vodou ve vazbě na sucho
  • Odpadní a srážkové vody, čistírenské kaly
  • Cirkulační ekonomika.


Podrobnější informace o výstavě najdete na stránkách www.vystava-vod-ka.cz

 • Světový den vody 2019
  koná se každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.
  Mottem Světového dne vody 2019 je
  „Leaving no one behinde"
  Přečtěte si kompletní znění informace

 • ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE VODOHOSPODÁŘŮ
  Od května bude otevřen roční studijní program pro vodohospodáře z oboru vodních toků, vodovodů a kanalizací a závlahového hospodářství, zastřešovaný SOVAK ČR.
  Podrobné informace a přihláška ke stažení.

 • 11. KONFERENCE IWA 1. - 5. 10. V PRAZE
  Podrobné informace najdete na http://iwa-ywp.eu

 • GDPR - ochrana osobních údajů
Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,